miesto pre život

Nové treny v bývaní - Aktívne žiť, pokojne bývať


Nové Vajnory prinášajú nový prístup k urbanizmu. Tento prístup nesleduje ako cieľ maximalizáciu zisku z metra štvorcového, a to aj za cenu prehustenia územia. Prístup, ktorý je smerodajný aj pre urbanistické riešenie Nových Vajnôr, sleduje vytvorenie priestoru pre spokojný život. Priestor, kde ľudia nezostanú zatvorení za dverami svojich bytov, ale naopak budú viesť aktívny spoločenský život.
Tento prístup si vyžaduje citlivý prístup k zahusťovaniu priestoru, zachovanie dostatočnej zelene v území, či vytvorenie zón, v ktorých sa ľudia prirodzene zdržujú, komunikujú a vytvárajú komunitu. Či už sú to v prípade mladých rodín ihriská na trávenie voľného času s deťmi, ktoré si tak môžu nájsť prvých kamarátov, alebo terasy útulných kaviarní, v ktorých môžu susedia medzi sebou nadväzovať nové známosti a priateľstvá.
Nevyhnutnou súčasťou je samozrejme občianska vybavenosť, citlivo prepojená s jazerami a s množstvom zelene. Pre tých skôr narodených by mal byť samozrejmosťou upravený bulvár, kde budú môcť aktívne tráviť dni prechádzkou s vnúčatami alebo so svojimi známymi.

Aj o tom budú Nové Vajnory.