miesto pre život

O projekte - základné údaje


Pripravovaná zástavba zohľadňuje súčasný osobitý ráz mestskej časti Vajnory. Nová obytná zóna pozostáva z komplexu objektov na bývanie a služby, ale aj na obchodné a kancelárske aktivity. Atmosféru štýlového bývania dotvorí nová sadová úprava zelene a široké možnosti športového vyžitia.Urbanistickú podobu sme navrhovali s ohľadom na existujúcu zástavbu Vajnor.

Výška objektov bude postupne narastať z východnej strany na západnú. Urbanistická štúdia predpokladá koeficient zastavanosti na úrovni 26% pri priemernej podlažnosti 4,3 poschodia. V srdci komplexu vyrastie centrálny park s veľkým jazerom, do ktorého budú ústiť pešie promenády so zeleňou, ktorá pokryje až 34% z celkovej plochy 88-hektárového pozemku.