miesto pre život

Perspektíva


Vajnory si aj napriek začleneniu do hlavného mesta zachovali mnoho z vidieckeho charakteru tejto vinohradníckej obce. Nové Vajnory chcú v prvom rade citlivým prístupom k riešeniu územia zachovať tento ráz. Staré vajnorské letisko zmenia na urbanisticky primerané prepojenie Vajnôr s Bratislavou. A zároveň prinesú do komunity Vajnôr nové možnosti rodinného, spoločenského a športového vyžitia.