miesto pre život

Kontakty

Nové Vajnory s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava
Slovensko

mail: martin.polak@nordic-investors.com
www.novevajnory.sk

Kontakt pre média: Alexandra Gallisová, tel.: +421 948 080 947