miesto pre život

Kontakty

Nové Vajnory s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava
Slovensko

mail: ladislav.jelinek@nordic-investors.com
www.novevajnory.sk

Kontakt pre média: Peter Marčan, tel.: +421 910 984 243