miesto pre život

Ekológia a príroda


Pri príprave projektu budeme klásť dôraz nielen na kvalitu a príjemné prostredie, ale aj na ekológiu. Preto je pre nás samozrejmé, že celý projekt bude môcť hrdo niesť zelený štvorlístok v podobe energeticky úsporných domov a šetriť tak nielen energiu jeho obyvateľov, ale aj životné prostredie. Vyznávame filozofiu trvalo udržateľného rozvoja a aj preto náš projekt plne rešpektuje susediaci šúrsky biokoridor.